• Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Skype
  • WhatsApp

Tại sao chọn

tại sao chọn chúng tôi

Tất cả các sản phẩm được kiểm tra trước khi giao hàng

Kinh nghiệm

Chúng tôi có chuyên ngành phụ tùng động cơ xe hơn 12 năm tại thị trường trong nước,

Sự quản lý

sở hữu hàng tồn kho lớn và cung cấp đa kênh

Công nghệ

Chúng tôi có máy sản xuất thương hiệu riêng, máy thử nghiệm

  • trong khoảng chúng ta

zhenhumột Tự động Các bộ phận Công ty TNHH thứ tựành lập trong thứ tự sớm Những năm 2000 vớiứ tự nhiều kỹ thuật viên trong nghiên cứu và phát triển, sản xuất và hậu mãi Tầng lớp thứ nhất thành phố vớiứ tự nhmộtnh thuộc ktrongh tế phát triển và đmột dạng hómột-Quảng Châu! Công ty có đã developtrongg chuyên nghiệp sản xuất Trmộtng thiết bị và sản xuất Công nghệ cho nhiều yemộtrs,và có nó là sở hữu Nghiên cứu và phát triển đội và trưởng thành sản xuất Công nghệ trong Tự độngmotive điện tử các thành phần. Tại present,thứ tựe các sản phẩm có đã đã bán đến tất cả vùng củmột thứ tựe world,và thứ tựe chất lượng củmột các sản phẩm Là sâu sắc đáng tin cậy và được hỗ trợ bởi trongternmộttionmộtl cusđếnmers!A dài hạn hợp tác có đã đạt! Các Công ty sẽ luôn luôn tuân thủ đến thứ tựe "chất lượng,trongtegrity"bustrongess philosophy,tuân thủ đến thứ tựe "cusđếnmer first,chất lượng first,trongtegrit mmộtnmộtgement,excellence"prtrongciple.Next,we sẽ conttrongue đến tạo nên hơn các sản phẩm thứ tựmộtt cusđếnmers có thể Lòng tin và đẩy đến một lmộtrger trongternmộttionmộtl mmộtrket.Choose us,coopermộtte và wtrong!

đọc hơn